học bổng nhân quyền

Học bổng khoá học hè 2017 về nhân quyền ở Budapest, Hungary

Học bổng khoá học hè 2017 về nhân quyền ở Budapest, Hungary
Members Public

Khóa học hè cung cấp cho các nhà hoạt động nhân quyền cơ hội hiếm có để tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng kiện tụng. Đơn vị tổ chức: Tổ chức Sáng kiến Tư pháp Xã hội mở (The Open Society Justice Initiative) và Đại học Trung Âu (Central European University) Địa […]

Dạ Lãm
học bổng

Ủng hộ báo chí độc lập →