Học bổng khoá học hè 2017 về nhân quyền ở Budapest, Hungary

Học bổng khoá học hè 2017 về nhân quyền ở Budapest, Hungary

Khóa học hè cung cấp cho các nhà hoạt động nhân quyền cơ hội hiếm có để tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng kiện tụng.

Các học viên khóa học hè về Kiện tụng Nhân quyền năm 2016 tại Budapest. Ảnh: opportunitydesk.org.

Đơn vị tổ chức: Tổ chức Sáng kiến Tư pháp Xã hội mở (The Open Society Justice Initiative) và Đại học Trung Âu (Central European University)

Địa điểm: Budapest, Hungary

Thời gian: 4 ngàyTừ 10/7 đến 14/7/2017

Hạn đăng kí: 14/2/2017

Học viên được học về cách đưa các vụ vi phạm nhân quyền ra các cơ quan nhân quyền khu vực và cơ quan của Liên Hiệp Quốc, vốn được hình thành trên các công ước quốc tế nhân quyền.

Chương trình đào tạo sẽ kết hợp các bài thuyết trình, nghiên cứu tình huống, bài tập và thảo luận nhóm.

Tiêu chí ứng tuyển

Ứng viên không cần phải là người hành nghề luật sư, tuy nhiên họ cần có kinh nghiệm trong việc kiện tụng các vụ việc về nhân quyền, với số năm kinh nghiệm lý tưởng là từ 3 đến 6 năm.

Ứng viên sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về các vụ án và vấn đề họ đã hoặc đang tham gia.

Ngôn ngữ sử dụng trong dạy và học là tiếng Anh.

Ứng viên có thể đăng kí xin học bổng, bao gồm học phí và các chi phí khác, kể cả phí di chuyển, nếu có thể chứng minh nhu cầu tài chính của bản thân.

Mục đích và ưu tiên đào tạo

Khóa học khuyến khích học viên tiếp cận kiện tụng nhân quyền một cách chiến lược, xem kiện tụng một vụ án nhân quyền như một bước đi trong quá trình thay đổi xã hội.

Khóa học bao gồm những bài học phân tích các bước trong chiến lược kiện tụng, như lựa chọn vụ án, chăm sóc thân chủ và lựa chọn diễn đàn.

Việc nghiên cứu tình huống cũng được sử dụng để học về cách thu thập chứng cứ để hỗ trợ vụ án, cách phát triển chiến dịch và vận động nâng cao nhận thức về vấn đề liên quan, và cách thực thi bản án thành công.

Những bài thuyết trình khác sẽ tập trung vào các thách thức khi soạn thảo yêu cầu pháp lý và những vấn đề đạo đức trong các vụ án nhân quyền.

Chương trình học sẽ bao gồm một loạt các vụ án nhân quyền ở châu Phi, Trung Mỹ và châu Âu, cũng như những cơ quan phổ biến hình thành dựa trên các công ước LHQ về nhân quyền. Khóa học cũng cho phép học viên lựa chọn những buổi hội thảo chuyên môn để đánh giá các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực của họ. Ở những năm trước, chủ đề các hội thảo bao gồm tra tấn và quyền sống, phân biệt chủng tộc, tự do thông tin và tự do biểu đạt, các vi phạm nhân quyền trong bối cảnh nhập cư, và quyền không bị bắt bớ tùy tiện.

Thông tin chi tiết về chương trình học xem tại đây.

Dạ Lãm, dịch từ Call for Applications: Summer School in Human Rights Litigation, Open Society Foundations.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.