hội đồng nhân quyền

Khi bầu Hội đồng Nhân quyền chẳng khác gì bầu Quốc hội ở Việt Nam

Khi bầu Hội đồng Nhân quyền chẳng khác gì bầu Quốc hội ở Việt Nam
Members Public

Vào được Hội đồng Nhân quyền không có nghĩa là có thành tích nhân quyền tốt.

Võ Văn Quản
Quyền con người
10 tổ chức nhân quyền uy tín thế giới – Kỳ 2

10 tổ chức nhân quyền uy tín thế giới – Kỳ 2
Members Public

Trần Lam Phương (tổng hợp) Kỳ trước: 10 tổ chức nhân quyền uy tín thế giới – Kỳ 1

Trần Lam Phương
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →