hội thánh đức chúa trời mẹ

Tôn giáo tháng 4/2021: Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần “quan tâm đặc biệt”

Tôn giáo tháng 4/2021: Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần “quan tâm đặc biệt”
Members Public

Chính quyền Việt Nam được đánh giá là vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách có hệ thống.

Thái Thanh
Tôn giáo

Tôn giáo tháng 3/2021: Lại có thêm người Thượng bị kiểm điểm vì sinh hoạt tôn giáo ở Phú Yên
Members Public

Công an Phú Yên: “Giấy tờ đâu chứng nhận đây là điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo?”

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →