Hồng Vệ Binh

Hồng Vệ Binh: Cơn ác mộng khi thanh thiếu niên bị tiêm doping chính trị

Hồng Vệ Binh: Cơn ác mộng khi thanh thiếu niên bị tiêm doping chính trị
Members Public

“Nghe cho kỹ! Chủ tịch Mao đã hối thúc chúng tôi nổi dậy và tiêu diệt bọn phản động, xét lại. Làm sao ông dám ngăn cản và đòi trừng phạt tôi. Ông nói đúng. Tôi không phải con trai của ông. Tôi thuộc về Chủ tịch Mao và Cách mạng.” Hồng Kính: Những đứa […]

Võ Văn Quản
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →