Hùng Vương

Giỗ tổ của người Kinh hay của tất cả 54 sắc tộc?

Giỗ tổ của người Kinh hay của tất cả 54 sắc tộc?
Members Public

Có 54 sắc tộc (bao gồm cả người Kinh) cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng ngày giỗ tổ của người Kinh lại biến thành ngày lễ quốc gia và tạo ra ấn tượng rằng Hùng Vương là thuỷ tổ của tất cả các tộc người. Người Kinh, hay còn gọi là người […]

Võ Văn Quản
Chính trị
Hùng Vương, huyền sử hay lịch sử? Một góc nhìn từ chiến tranh Việt Nam

Hùng Vương, huyền sử hay lịch sử? Một góc nhìn từ chiến tranh Việt Nam
Members Public

“Tán tụng tôi bằng những lời giả dối ngọt ngào. Chúng vẫn hơn là sự thật trần trụi.” Alexander S. Pushkin – “Người Hùng” (1830) — Rất nhiều người Việt Nam ngày nay tin rằng “các Vua Hùng”, trị vì từ năm 2879 đến 258 trước Công nguyên, chính là những ông tổ lập

Võ Văn Quản
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →