Julius Caesar

Mỹ có đang giẫm vào vết xe đổ của Cộng hòa La Mã?

Mỹ có đang giẫm vào vết xe đổ của Cộng hòa La Mã?
Members Public

Các thiết chế dù được thiết kế tốt đến đâu thì cũng sẽ sụp đổ khi những người vận hành chúng trở nên suy đồi. Cộng hòa La Mã là một ví dụ điển hình. Từng được coi là hình thức chính quyền hoàn hảo nhất tồn tại thời cổ đại, song rốt cuộc nó cũng […]

Vi Yên
Thể chế
Bốn nguyên nhân khiến nền cộng hòa La Mã sụp đổ

Bốn nguyên nhân khiến nền cộng hòa La Mã sụp đổ
Members Public

Như chúng ta đã biết, Cộng hòa La Mã đã tồn tại ổn định hàng trăm năm nhờ vào mô hình chính quyền hỗn hợp. Mô hình ấy trụ vững bởi thế cân bằng quyền lực kiềng ba chân của ba bộ phận là quan Chấp chính, Viện Nguyên lão, và Hội đồng các Century […]

Vi Yên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →