khai báo tôn giáo

Làm thẻ căn cước: Các nước bỏ khai tôn giáo, người Việt phải trình giấy chứng nhận tín đồ

Làm thẻ căn cước: Các nước bỏ khai tôn giáo, người Việt phải trình giấy chứng nhận tín đồ
Members Public

Yêu cầu này sẽ loại trừ tín đồ thuộc các tổ chức tôn giáo không được chính quyền công nhận.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →