kháng cự dân sự

Gene Sharp: Một người Mỹ thầm lặng

Gene Sharp: Một người Mỹ thầm lặng
Members Public

Trên một con đường yên tĩnh nằm trên khu phố Đông Boston cũ kỹ không xa sân bay Logan, có một người đàn ông già 84 tuổi đang sinh sống. Ông tên là Gene Sharp, người khiến các nhà độc tài trên khắp thế giới phải sợ hãi và khinh miệt. (Bài viết này được […]

Vi Yên
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →