khóc học luật

10 khóa học online về luật và nhân quyền năm 2017

10 khóa học online về luật và nhân quyền năm 2017
Members Public

Luật Khoa xin giới thiệu đến bạn đọc những khóa học trực tuyến về luật và nhân quyền miễn phí sắp được khai giảng vào đầu năm 2017 trên Coursera.org và edX.org. Đây là những khóa học ngắn hạn với yêu cầu về thời gian cực kỳ chủ động, phù hợp với những bạn muốn tự […]

Dạ Lãm
Học luật

Ủng hộ báo chí độc lập →