10 khóa học online về luật và nhân quyền năm 2017

10 khóa học online về luật và nhân quyền năm 2017
Ảnh: One Online

Luật Khoa xin giới thiệu đến bạn đọc những khóa học trực tuyến về luật và nhân quyền miễn phí sắp được khai giảng vào đầu năm 2017 trên Coursera.orgedX.org. Đây là những khóa học ngắn hạn với yêu cầu về thời gian cực kỳ chủ động, phù hợp với những bạn muốn tự học tại nhà hoặc không có thời gian lên lớp toàn thời gian.

Ảnh: One Online

1. Thực tiễn Luật Nhân quyền Quốc tế: Điều tra và khởi tố tội phạm quốc tế
(International Law In Action: Investigating and Prosecuting International Crimes)
Đại học Leiden (Hà Lan) | Ngày bắt đầu: 9/1/2017  | 4 tuần

2. Giới thiệu ở góc độ liên ngành về nhân quyền của trẻ em
(Children’s Human Rights – An Interdisciplinary Introduction)
Đại học Geneve (Thụy Sĩ) | Ngày bắt đầu: 9/1/2017

3. Luật Nhân quyền quốc tế
(International Human Rights Law)
Đại Học Công giáo Louvain (Pháp) | Ngày bắt đầu: 10/1/2017 | 10 tuần (6-8 tiếng/tuần)

4. Luật Hiến pháp theo Chemerinsky – Quyền và Tự do cá nhân
(Chemerinsky on Constitutional Law – Individual Rights and Liberties)
Đại học California Irvine (Mỹ) | Ngày bắt đầu: 10/1/2017 | 5 tuần

5. Thông luật Anh: Cấu trúc và Nguyên tắc
(English Common Law: Structure and Principles)
Đại học London (Anh) |  Ngày bắt đầu: 16/1/2017 | 6 tuần

6. Giới thiệu về Luật Hình sự Quốc tế
(Introduction to International Criminal Law)
Đại học Case Western Reserve | Ngày bắt  đầu: 23/1/2017 | 1 tuần (7-8 tiếng)

7. Giới thiệu về Luật và Chính sách Môi trường
(Introduction to Environmental Law and Policy)
Đại học North Carolina | Ngày bắt đầu: 23/1/2017 | 6 tuần (4-6 tiếng/tuần)

8. Nhân quyền trong xã hội mở
(Human rights for open society)
Đại học Utrecht (Hà Lan) | Ngày bắt đầu: 13/2/2017 | 6 tuần (2-3 tiếng/tuần)

9. Nhân quyền: Quyền tự do biểu đạt
(Human Rights: The Right to Freedom of Expression)
Tổ chức Ân xá Quốc tế | 3 tuần (3-5 tiếng/tuần)

10. Hoạt động nhân quyền, vận động và thay đổi
(Human Rights Activism, Advocacy and Change)
Đại Học Curtin (Úc) | Ngày bắt đầu: 31/7/2017 | 12 tuần (8-10 tiếng/tuần)

Bài liên quan: 5 học bổng thạc sĩ luật và nhân quyền đáng chú ý năm 2017

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.