Khu vui chơi hồ Thủy Tiên

45 năm đất Đan viện Thiên An dưới tay chính quyền

45 năm đất Đan viện Thiên An dưới tay chính quyền
Members Public

“Thiên An” có nghĩa là bình an đến từ trời, nhưng các đan sĩ nơi đây chưa bao giờ được bình an.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →