kiện chính phủ

Café Luật Khoa: Đơn Kiện Qui Tam – Kiện Tụng Chống Tham Nhũng Thay Mặt Chính Phủ tại Mỹ

Café Luật Khoa: Đơn Kiện Qui Tam – Kiện Tụng Chống Tham Nhũng Thay Mặt Chính Phủ tại Mỹ
Members Public

Đơn kiện Qui Tam là một dạng kiện tụng đặc biệt của truyền thống Thông luật Anh-Mỹ. Qui Tam có nguồn gốc lâu đời, có thể đã khởi phát từ Luật La Mã. Qui Tam ban đầu được áp dụng tại Vương quốc Anh với mục đích giúp vua chúa người Anh thực thi luật […]

Cafe Luật Khoa
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →