kiến thiết

Nobel Hòa Bình 2015: Cuộc chiến chống tra tấn của Luật sư Tunisia

Nobel Hòa Bình 2015: Cuộc chiến chống tra tấn của Luật sư Tunisia
Members Public

Cuộc bầu cử tháng 10/2011 đã hình thành nên Quốc hội lập hiến quốc gia (NCA) mới và lần đầu tiên trong lịch sử Tunisia, một đảng Hồi giáo (Ennahda) giữ vị trí lãnh đạo. Trong giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển tiếp này, sự đóng góp của giới luật sư thể hiện […]

Hoàng Thảo Anh
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →