Kim Il Sung

Kim Nhật Thành xây dựng chế độ chuyên chế thành công hơn Marcos như thế nào

Kim Nhật Thành xây dựng chế độ chuyên chế thành công hơn Marcos như thế nào
Members Public

Năm 1972 là một năm đặc biệt với Philippines và Bắc Triều Tiên. Năm đó, Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines tuyên bố thiết quân luật, thâu tóm quyền lực quốc gia vào tay mình, còn Thủ tướng Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) trở thành Chủ tịch nước ở Bắc Triều Tiên. Những chính […]

Anh Khoa
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →