kinh tế tập trung

Đừng “kế hoạch hóa” xã hội loài người

Đừng “kế hoạch hóa” xã hội loài người
Members Public

Ayn Rand có lý khi nói rằng chìa khóa để thay đổi xã hội là triết học. Bà kêu gọi những người ủng hộ mình hãy trở thành những người trí thức mới. Và bà đã thành công, mặc dù con đường phía trước còn rất dài. Một triết gia khác, ông Karl Popper, người […]

Phạm Nguyên Trường
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →