kỹ năng luật

Bài học từ 5 luật sư “khét tiếng” của Hoa Kỳ

Bài học từ 5 luật sư “khét tiếng” của Hoa Kỳ
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung (Tổng hợp) Liệu câu chuyện về những luật sư tranh tụng tài năng với khả năng “cãi cho người chết đi sống lại” trong thước phim điện ảnh Hollywood là có thật? Một điều chắc chắn rằng, các luật sư tranh tụng với khả năng phi thường như vậy tồn tại. […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →