kỳ quang 2

Tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2, “tội ác”, và triết học của hình sự hóa

Tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2, “tội ác”, và triết học của hình sự hóa
Members Public

Việc những người quản lý tại chùa Kỳ Quang 2 làm cho tro cốt lẫn lộn, mất thẻ tên – hình ảnh của người đã khuất, từ đó khiến cho các thành viên trong gia đình không thể nhận biết danh tính của người thân là một sai lầm, tắc trách không thể biện hộ. […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →