làn sóng dân chủ hóa thứ ba

Số phận các nền dân chủ của Làn sóng thứ Ba giờ ra sao?

Số phận các nền dân chủ của Làn sóng thứ Ba giờ ra sao?
Members Public

Làn sóng dân chủ hóa thứ ba bắt đầu vào năm 1974, với sự chuyển đổi dân chủ diễn ra tại Bồ Đào Nha, sau đó lan rộng ra các quốc gia khác ở Nam Âu, Mỹ Latin, châu Á, châu Phi, và lên đến đỉnh điểm với sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng […]

Minh Tâm
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →