lao động Trung Quốc

Công nhân VN sang Nhật, Đài kiếm sống. Còn công nhân TQ sang VN.

Công nhân VN sang Nhật, Đài kiếm sống. Còn công nhân TQ sang VN.
Members Public

Trong hàng loạt những câu hỏi khó của mùa đại dịch coronavirus, có một câu hỏi chắc đã khiến nhiều người thắc mắc, nhưng chưa có thời gian để hỏi: Vì sao lao động Trung Quốc lại xuất hiện tại Việt Nam đông đến thế? Chỉ tính đến thời điểm này (18/2), có hơn 5.000 […]

Võ Văn Quản
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →