lệnh cấm nhập cảnh

Lệnh cấm nhập cảnh của Trump “đáo tụng” Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ

Lệnh cấm nhập cảnh của Trump “đáo tụng” Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ
Members Public

Ngày 19/1/2018, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tuyên bố họ đồng ý mở một phiên tòa để nghe các tranh luận (oral argument) giữa luật sư của chính phủ Trump và phe chống lệnh cấm di dân thứ ba (travel ban) được ban hành vào tháng 9/2017. Khác với hai lệnh cấm trước đó […]

Quỳnh Vi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →