Lộc Hưng

Nước nào cũng có cưỡng chế, tại sao ở ta lại là vấn đề?

Nước nào cũng có cưỡng chế, tại sao ở ta lại là vấn đề?
Members Public

Vườn rau Lộc Hưng tiếp tục ghi tên vào một chuỗi danh sách dài về tranh chấp đất đai giữa chính quyền địa phương và các nhóm dân cư, tương tự như Văn Giang, Tiên Lãng (vụ án ông Đoàn Văn Vươn), hay Đồng Tâm. Trong vụ Lộc Hưng, tình hình có vẻ còn phức […]

Võ Văn Quản
đất đai

Ủng hộ báo chí độc lập →