lời nguyền tài nguyên

Tài nguyên không mang ‘lời nguyền’

Tài nguyên không mang ‘lời nguyền’
Members Public

“Lời nguyền tài nguyên” (Resource Curse) là một khái niệm được các nhà nghiên cứu kinh tế và chính trị đưa ra vào những năm 1990. Đó là một “bí ẩn siêu nhiên” khiến nhiều chuyên gia phải nhăn mặt, khi theo lẽ thông thường, một quốc gia giàu tài nguyên sẽ phát triển mạnh […]

Y Chan
Thể chế
Tam quyền phân lập – Câu trả lời cho “Lời nguyền tài nguyên”?

Tam quyền phân lập – Câu trả lời cho “Lời nguyền tài nguyên”?
Members Public

Sự thật về “lời nguyền tài nguyên” là một lời nguyền “nói có sách, mách có chứng” trong lịch sử nhà nước hiện đại. Các quốc gia phong phú về tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ hoặc đá quý thường “bị nguyền rủa” với chế độ độc tài thối nát và có nguy cơ […]

Hồng Tâm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →