Luật An ninh Quốc gia Hong Kong

“Trái táo cấm” Apple Daily không còn chỗ trong Tử Cấm Thành

“Trái táo cấm” Apple Daily không còn chỗ trong Tử Cấm Thành
Members Public

Một trái táo rớt xuống, một cây mới sẽ mọc lên.

Mẫn Nhi
Tự do báo chí
Hong Kong: Các nhà hoạt động làm gì trong ngày tự do cuối cùng

Hong Kong: Các nhà hoạt động làm gì trong ngày tự do cuối cùng
Members Public

47 người đều biết ngày này sẽ tới.

Mẫn Nhi
Quốc tế
10 điều cần biết về Luật An ninh Quốc gia Hong Kong

10 điều cần biết về Luật An ninh Quốc gia Hong Kong
Members Public

Dịch từ bài “Explainer: 10 things to know about Hong Kong’s national security law – new crimes, procedures and agencies” của Elson Tong, đăng ngày 1/7/2020 trên Hong Kong Free Press. Vào ngày 30 tháng Sáu, cơ quan lập pháp trung ương Trung Quốc đã ban hành Luật An ninh Quốc gia Hong K

Hoang Nguyen
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →