Luật Điều ước quốc tế 2016

Bảo lưu ưu thế hiến pháp: Luật mới vô hiệu hoá các công ước nhân quyền

Bảo lưu ưu thế hiến pháp: Luật mới vô hiệu hoá các công ước nhân quyền
Members Public

Bằng một thay đổi rất nhỏ trong Luật Điều ước Quốc tế vào giữa năm 2016, Việt Nam có ý định “lách” ra khỏi toàn bộ các văn kiện luật quốc tế. Kể từ đây, họ có thể viện dẫn đạo luật này để chính thức từ chối thực thi các công ước nhân quyền […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →