luật nội dung

Công lý nằm trong tiến trình

Công lý nằm trong tiến trình
Members Public

Công lý có phải chỉ là kết quả sau cùng của một tiến trình hay còn nằm ở bản thân tiến trình đó?

Phạm Phú Khải
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →