luật pháp và kinh tế

Phản biện vài tư tưởng “cấp tiến” cánh tả

Phản biện vài tư tưởng “cấp tiến” cánh tả
Members Public

Giới cánh tả trong cái làng chính trị ồn ào nhất thế giới – Mỹ quốc – từ lâu đã luôn nhanh nhẩu khoác lên người họ những danh hiệu mỹ miều: lúc nào cũng phải xưng là “tự do” (liberal), thời nào cũng phải nhận mình là “cấp tiến” (progressive). Những thứ tư tưởng […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa
Luật pháp và Kinh tế – Kỳ 2: “Trường phái Yale” và câu hỏi giá trị

Luật pháp và Kinh tế – Kỳ 2: “Trường phái Yale” và câu hỏi giá trị
Members Public

Hoàng Thảo Anh, dịch từ Listen, Economists!; Cass R. Sunstein November 10, 2016 Issue,  The Future of Law and Economics: Essays in Reform and Recollection Kỳ trước: Luật pháp và Kinh tế – Kỳ 1: “Trường phái Chicago” — Kinh tế cần học tập luật pháp Trường phái Yale cũng rất quan tâm đế

Hoàng Thảo Anh
Kinh tế học dành cho luật sư

Ủng hộ báo chí độc lập →