Luật Tín ngưỡng

Báo cáo – nghiên cứu mới: Bốn cách chính quyền kiểm soát tôn giáo

Báo cáo – nghiên cứu mới: Bốn cách chính quyền kiểm soát tôn giáo
Members Public

Một báo cáo – nghiên cứu mới của nhà báo Phạm Đoan Trang cùng với Tổ Nghiên cứu Tôn giáo cho thấy một bức tranh toàn diện về những cách thức kiểm soát tôn giáo mà chính quyền sử dụng kể từ khi nắm quyền đến nay. Việc Hội Cờ đỏ xuất hiện tại các […]

Trần Hà Linh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →