Báo cáo – nghiên cứu mới: Bốn cách chính quyền kiểm soát tôn giáo

Báo cáo – nghiên cứu mới: Bốn cách chính quyền kiểm soát tôn giáo

Một báo cáo – nghiên cứu mới của nhà báo Phạm Đoan Trang cùng với Tổ Nghiên cứu Tôn giáo cho thấy một bức tranh toàn diện về những cách thức kiểm soát tôn giáo mà chính quyền sử dụng kể từ khi nắm quyền đến nay.

Việc Hội Cờ đỏ xuất hiện tại các khu vực nhiều giáo dân ở Nghệ An vừa qua khiến nhiều người lo ngại rằng đây là một động thái mới của chính quyền trong việc sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo. Trái ngược với phản ứng gay gắt đối với các hội nhóm xã hội dân sự mang màu sắc đối lập, chính quyền không có phản ứng nào với việc Hội Cờ đỏ tổ chức tụ tập, diễu hành và có những phát biểu tấn công các cộng đồng tôn giáo một cách công khai.

Theo bản báo cáo – nghiên cứu có tên “Đánh giá Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” nói trên, chính quyền Việt Nam thường sử dụng bốn cách thức khác nhau để giữ cho các cộng đồng tôn giáo nằm trong tầm kiểm soát của mình: (1) dùng luật pháp và các quy định hành chính; (2) sử dụng bộ máy tuyên truyền; (3) chia để trị; và (4) dùng sức mạnh bạo lực.

Báo cáo – nghiên cứu này không chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử và các văn bản pháp luật mà còn là kết quả của một quá trình tìm hiểu thực tế dài hơi ở các cộng đồng tôn giáo ở Hà Nội, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, nhóm tác giả còn đối chiếu các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 với các chuẩn mực pháp luật quốc tế và đưa ra những khuyến nghị mang tính khoa học và xây dựng.

Luật Khoa tạp chí hân hạnh được Tổ Nghiên cứu Tôn giáo chọn làm nơi phát hành lần đầu báo cáo – nghiên cứu có giá trị này.

Bạn đọc có thể download bản báo cáo – nghiên cứu này tại đây.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.