Lực lượng Hòa Bình

Peace Corps – Phiên bản “Mùa hè xanh” của người Mỹ

Peace Corps – Phiên bản “Mùa hè xanh” của người Mỹ
Members Public

“Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc”.  Đây là câu nói xuất hiện trong bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào năm 1961. Người Việt Nam nào chắc cũng từng nghe đến nó. Nhưng không bao nhiêu người […]

Y Chan
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →