martin luther king

Hồ sơ FBI của kẻ “phản động” Martin Luther King, Jr.

Hồ sơ FBI của kẻ “phản động” Martin Luther King, Jr.
Members Public

35 năm qua, hằng năm vào ngày thứ Hai của tuần thứ ba trong tháng Giêng, người Hoa Kỳ có một ngày lễ toàn liên bang để vinh danh ngày sinh của nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng, Mục sư Martin Luther King, Jr. Thế nhưng ít ai biết rằng, khi còn sống, ông […]

Quỳnh Vi
Quyền con người
Martin Luther King: Cuộc đời và Sự nghiệp qua ảnh

Martin Luther King: Cuộc đời và Sự nghiệp qua ảnh
Members Public

Vào mỗi năm, ngày thứ Hai của tuần thứ 3 trong tháng Giêng là một ngày lễ toàn quốc tại Hoa Kỳ. Một đạo luật liên bang được lưỡng viện thông qua vào năm 1983 đã lập ra ngày lễ vinh danh và kỷ niệm ngày sinh của Mục sư Martin Luther King, Jr. Người […]

Quỳnh Vi
Nhân vật

Tội gây rối trật tự công cộng với vấn đề hoạt động nhân quyền
Members Public

“Luật bất công thì không phải là luật”.

Đoan Trang
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →