Merchants of Doubt

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 6: Xóa dấu vân tay của con người

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 6: Xóa dấu vân tay của con người
Members Public

150 năm sau những bằng chứng đầu tiên, nhiều người vẫn tin biến đổi khí hậu là trò lừa đảo.

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →