Minh Trị

Nguyễn Phú Trọng và những ngày 23-10 trong lịch sử

Nguyễn Phú Trọng và những ngày 23-10 trong lịch sử
Members Public

Ngày ông Nguyễn Phú Trọng được bầu và dự kiến nhậm chức Chủ tịch nước, 23-10-2018, trùng với ngày trưng cầu dân ý đưa Ngô Đình Diệm lên ngôi tổng thống năm 1955 và nhiều sự kiện lịch sử thú vị khác. 1955: Trưng cầu dân ý phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm […]

Trịnh Hữu Long
Chính trị
Nhật Bản Minh Trị: Tấu hài độc thoại để … truyền bá tư tưởng pháp luật hiện đại

Nhật Bản Minh Trị: Tấu hài độc thoại để … truyền bá tư tưởng pháp luật hiện đại
Members Public

Café Luật Khoa — Rakugo là một môn nghệ thuật biểu diễn hơn 400 năm tuổi của nền văn hóa Nhật Bản, thường được dịch thoáng là “diễn hài độc thoại” hay “độc diễn tấu hài”. Hình thức của môn nghệ thuật này rất đơn giản: người nghệ sĩ mặc đồ kimono truyền thống ngồi […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →