một quốc gia hai chế độ

Số phận Hong Kong sẽ thế nào vào năm 2047?

Số phận Hong Kong sẽ thế nào vào năm 2047?
Members Public

Dịch từ bài “What Happens to Hong Kong When ‘One Country, Two Systems’ Expires in 2047“, đăng trên website Bloomberg ngày 28/8/2019. Năm 1997, Trung Quốc giành lại chủ quyền đối với Hong Kong từ Anh theo một hiệp định cho phép thành phố này “được hưởng mức độ tự trị cao” t

Nguyễn Thảo Chi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →