Nguyễn Thảo Chi

11 bài viết
Số phận Hong Kong sẽ thế nào vào năm 2047?

Số phận Hong Kong sẽ thế nào vào năm 2047?

<p>Dịch từ bài &#8220;What Happens to Hong Kong When ‘One Country, Two Systems’ Expires in 2047&#8220;, đăng trên website Bloomberg ngày 28/8/2019. Năm 1997, Trung Quốc giành lại chủ quyền đối với Hong Kong từ Anh theo một hiệp định cho phép thành phố này &#8220;được hưởng mức độ tự trị cao&#8221; t

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.