Mỹ linh

Mỹ Linh, Quốc ca, và bài học từ Nhân Văn Giai Phẩm

Mỹ Linh, Quốc ca, và bài học từ Nhân Văn Giai Phẩm
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Bản thân người viết không phải là khán giả yêu thích cách trình diễn của “Diva” Mỹ Linh, ngay từ khi cô chỉ mới bắt đầu bước vào làng nhạc Việt. Vậy nên yêu, thích, giận, ghét là chuyện rất thường của con người, đặc biệt khi nói đến âm nhạc […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →