Nancy Pelosi

Hiến pháp Mỹ và dự luật “phế Trump” của bà Pelosi

Hiến pháp Mỹ và dự luật “phế Trump” của bà Pelosi
Members Public

Sẽ ra sao nếu ông Trump “bị loạn trí do dùng thuốc”? Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang chơi “tất tay” khởi tạo một đạo luật có vẻ để phế Trump. Và nên nhớ cuộc bầu cử chỉ còn hơn 20 ngày nữa.  Vào đúng lúc mà người ta cảm thấy cuộc bầu cử […]

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →