năng lượng hóa thạch

Chủ nghĩa xã hội có phải là kẻ thù của môi trường?

Chủ nghĩa xã hội có phải là kẻ thù của môi trường?
Members Public

Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nhiều người xem chủ nghĩa xã hội là thủ phạm số một.

Phạm Minh Trung
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →