ngân hàng nhà nước

Ngân hàng trung ương thì liên quan gì đến nhân quyền?

Ngân hàng trung ương thì liên quan gì đến nhân quyền?
Members Public

Tưởng không liên quan, nhưng hoá ra lại liên quan mật thiết.

Phạm Minh Trung
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →