nghề công tác xã hội

Nghề công tác xã hội: những cánh tay luôn chìa sẵn cho người khác

Nghề công tác xã hội: những cánh tay luôn chìa sẵn cho người khác
Members Public

Khi nhận được hồ sơ của John, Caroline – một nhân viên công tác xã hội ở tiểu bang Missouri (Mỹ) – đã dành thời gian đọc kỹ. Cô biết các vấn đề cậu gặp phải: bị bỏ rơi từ nhỏ, có khuynh hướng xa lánh người khác, chống đối giao tiếp với người xung […]

Y Chan
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →