ngo

Từ 1/1: Công an Trung Quốc trực tiếp quản lý NGO nước ngoài

Từ 1/1: Công an Trung Quốc trực tiếp quản lý NGO nước ngoài
Members Public

Kể từ 1/1/2017, theo một đạo luật mới, Bộ Công an Trung Quốc thay thế Bộ Nội vụ quản lý các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài hoạt động ở đại lục. Giới NGO nước ngoài ở đây cũng đang hoang mang trước rất nhiều quy định thắt cổ xã hội dân sự. […]

Quỳnh Vi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →