người Mỹ gốc Á

Phụ nữ gốc Á chết trong các vụ xả súng không phải là ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của hệ thống

Phụ nữ gốc Á chết trong các vụ xả súng không phải là ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của hệ thống
Members Public

Sự kỳ thị người gốc Á là hệ quả chồng chéo của phân biệt chủng tộc và phân biệt giới.

NDC Giang
Quan điểm
Vì sao người Mỹ gốc Á khó tìm đồng minh khi bị kỳ thị?

Vì sao người Mỹ gốc Á khó tìm đồng minh khi bị kỳ thị?
Members Public

Chiếc huy hiệu thiểu số kiểu mẫu khiến người gốc Á trở nên vô hình trong xã hội Hoa Kỳ.

Harriet Nguyen
Quan điểm
Về chuyện “sao người Mỹ đen không chịu khó vươn lên như người gốc Á?”

Về chuyện “sao người Mỹ đen không chịu khó vươn lên như người gốc Á?”
Members Public

Trong các bài viết hoặc các lập luận nổi lên sau cái chết của George Floyd gần đây, thuật ngữ “model minority” (cộng đồng thiểu số tiêu biểu/kiểu mẫu) được sử dụng để đổ lỗi cho người Da Đen và văn hóa của họ. Biểu hiện cụ thể của lập luận liên quan đến thuật […]

NDC Giang
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →