người vô gia cư

Chúng tôi tìm gặp những người đang kêu cứu trên bản đồ SOS. Đây là câu chuyện của họ

Chúng tôi tìm gặp những người đang kêu cứu trên bản đồ SOS. Đây là câu chuyện của họ
Members Public

Không được chính quyền trợ giúp, họ phải trông đợi sự giúp đỡ của những người xa lạ.

Năng Tịnh
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →