Nguyễn Khắc Thuỷ

Đường về nào cho tội phạm và nạn nhân ấu dâm?

Đường về nào cho tội phạm và nạn nhân ấu dâm?
Members Public

Pháp luật hình sự trên thế giới luôn tồn tại sự đối chọi căng thẳng giữa công lý trừng phạt (Redistributive justice) và công lý hồi phục (Restorative justice). Công lý trừng phạt cho rằng tội phạm là hành vi cá nhân với trách nhiệm cá nhân, chống lại trật tự xã hội do nhà […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →