nguyễn thị bình

Cộng hoà Miền Nam Việt Nam: Quốc gia 15 tháng

Cộng hoà Miền Nam Việt Nam: Quốc gia 15 tháng
Members Public

Cách đây hơn 40 năm, có một quốc gia từng tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam trong chưa đầy 15 tháng và ít được sử sách sau này nhắc tới. 13:30 phút ngày 30/4/1975, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà (VNCH), Dương Văn Minh, tuyên bố đầu hàng “quân giải phóng […]

Quỳnh Vi
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →