nguyên thủ quốc gia

Nguyên thủ quốc gia là ai?

Nguyên thủ quốc gia là ai?
Members Public

Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, nhiều người đã thể hiện sự tiếc thương cũng như lòng ngưỡng mộ của mình dành cho ông. Tuy nhiên, khi người viết vặn hỏi về chính sách và vai trò của ông Trần Đại Quang trong bộ máy nhà nước Việt Nam, cũng như […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →