nhà nước phúc lợi

3 điều cần làm rõ về “chủ nghĩa xã hội” trước khi dán nhãn người khác

3 điều cần làm rõ về “chủ nghĩa xã hội” trước khi dán nhãn người khác
Members Public

Đóng thuế nhiều? Chủ nghĩa xã hội! Đất nước có an sinh, phúc lợi tốt? Chủ nghĩa xã hội! Các quốc gia Bắc Âu? Chủ nghĩa xã hội! Ngày nay, ta dễ dàng bắt gặp những quy chụp giản tiện trên trong các cuộc thảo luận chính trị. Không biết vô tình hay hữu ý, […]

Võ Văn Quản
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →