nhà nước thế tục

Tôn giáo, thuốc phiện và nhà nước thế tục

Tôn giáo, thuốc phiện và nhà nước thế tục
Members Public

“Tôn giáo là tiếng thở dài của những sinh linh bị áp bức, là trái tim của một thế giới vô tâm, là linh hồn của những hoàn cảnh không hồn. Tôn giáo là thuốc an thần của nhân dân”. Đó là câu nói của Karl Marx, với nguyên văn trong tiếng Đức: “Die Religion […]

Nguyễn Châu An
Tôn giáo
Chuỗi tràng hạt của Thủ tướng và nguyên lý nhà nước thế tục

Chuỗi tràng hạt của Thủ tướng và nguyên lý nhà nước thế tục
Members Public

Hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa thế tục là phân tách nhà nước khỏi các tổ chức tôn giáo; và tất cả người dân với bất kể tôn giáo nào (kể cả không tôn giáo) đều bình đẳng trước pháp luật. Thế tục bị lãng quên Ngày 28 tháng 10 năm 2014, trong […]

Nguyễn Anh Tuấn
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →