Nguyễn Anh Tuấn

Sức khỏe lãnh đạo và thông tin công

Sức khỏe lãnh đạo và thông tin công
Members Public

Vậy là Đại tướng Phùng Quang Thanh đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia, chấm dứt những lời đồn thổi về bệnh tình và tính mạng của ông vốn đã làm xôn xao dư luận xã hội trong hơn một tháng qua. Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình ở đời với mọi […]

Nguyễn Anh Tuấn
Quan điểm
Di sản Nguyễn Sự và cách đánh giá kiểu Nho gia

Di sản Nguyễn Sự và cách đánh giá kiểu Nho gia
Members Public

Nguyễn Anh Tuấn Viết tặng ông Sự nhân dịp ông từ nhiệm. Tuần qua trên các trang báo tràn ngập thông tin về việc từ nhiệm của ông Nguyễn Sự sau hơn 20 năm đứng đầu thành phố Hội An qua các chức danh chủ tịch rồi bí thư. Người ta chú ý đến việc […]

Nguyễn Anh Tuấn
Quan điểm
Chuỗi tràng hạt của Thủ tướng và nguyên lý nhà nước thế tục

Chuỗi tràng hạt của Thủ tướng và nguyên lý nhà nước thế tục
Members Public

Hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa thế tục là phân tách nhà nước khỏi các tổ chức tôn giáo; và tất cả người dân với bất kể tôn giáo nào (kể cả không tôn giáo) đều bình đẳng trước pháp luật. Thế tục bị lãng quên Ngày 28 tháng 10 năm 2014, trong […]

Nguyễn Anh Tuấn
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →