nhà tư tưởng

4 nhà tư tưởng kiệt xuất người Mỹ gốc Phi có thể bạn chưa biết

4 nhà tư tưởng kiệt xuất người Mỹ gốc Phi có thể bạn chưa biết
Members Public

Một trong những sai lầm lớn nhất trong nhiều năm cầm bút của người viết là ít khi viết về những nhà tư tưởng Mỹ gốc Phi. Họ đã và đang tiếp tục là những tượng đài có tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng lên triết học, chính trị và pháp luật thế giới. […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →